Pogoji prodaje

SPLOŠNI POGOJI PRODAJE

1.   poceniPOSAVJE.si zagotavlja in izvaja posredovanje promocijske prodaje proizvodov oz. storitev v imenu in na račun Ponudnika storitve (podjetje, ki sodeluje s poceniPOSAVJE.si pri posamezni ponudbi, v nadaljevanju Ponudnik) preko spletne strani http://poceniposavje.si. Ponudnik odobri enkraten promocijski popust na svoje proizvode oz. storitve, če poceniPOSAVJE.si uspe preko javnega poziva, objavljenega na spletu v določenem času (specifičnem za vsako ponudbo) zbrati dogovorjeno minimalno število kupcev za ta proizvod oz. storitev. Pogodbeni partner se s podpisom pogodbe za posamezno akcijo zavezuje, da je v popolnosti prebral, razumel in sprejel pogoje, opisane v ''pogojih prodaje'' (priloženi pogodbi) kot tudi na spletnem portalu poceniPOSAVJE.si.

2.   Ponudnik se obvezuje, da bo pogodbeni promocijski proizvod oz. storitev zagotavljal na najboljši možen način ob upoštevanju standardov kakovosti, ki so najmanj enaki tistim pri njegovem rednem poslovanju s kupci. Ponudnik mora pri tem upoštevati vse dogovorjene in zapisane pogoje le v primeru, da je ponudba, ki jo je Izvajalec PLUS REŠITVE, Anamarija Toth Pope, s.p. promoviral na svoji spletni strani poceniPOSAVJE.si, uspela.

3.   poceniPOSAVJE.si oziroma izvajalec ni lastnik niti nima v lasti proizvodov ali storitev, ki jih promocijsko ponuja preko spletne strani http://poceniposavje.si, zato ne more biti odgovoren za morebitne napake, škodo ali druge težave, ki lahko nastanejo pri uporabi promocijskih proizvodov oz. storitev. Za kakršnekoli težave, škodo ali napake v zvezi s promocijskimi proizvodi oz. storitvami, ki jih določa Ponudnik, je odgovoren izključno Ponudnik sam kot lastnik proizvoda oz. ponudnik storitve.

4.   Vsi kuponi poceniPOSAVJE.si, natisnjeni na spletni strani http://poceniposavje.si, ali katerikoli drugi spletni strani, povezani z Izvajalcem PLUS REŠITVE, Anamarija Toth Pope, s.p., so promocijski kuponi, ki so na voljo strankam v navedeni vrednosti in v skladu s pogoji in pravili Izvajalca PLUS REŠITVE, Anamarija Toth Pope, s.p. ter pravili Ponudnika, ki sodeluje v promocijski akciji.

DOSTOPNOST INFORMACIJ

PLUS REŠITVE, Anamarija Toth Pope, s.p. se zavezuje, da bo kupcu na spletni strani http://poceniposavje.si vedno zagotovil naslednje informacije ponudnikov storitev

•  identiteto podjetja ponudnika (ime in sedež podjetja),
•  kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),
•  bistvene značilnosti blaga oziroma storitev,
•  pogoje dostave artiklov ali izvršitve storitve (način, kraj in rok dostave),
•  način plačila,
•  časovno veljavnost ponudbe.

PRAVILA UPORABE KUPONOV

Za nakup kupona se od uporabnika zahteva registracija na spletni portal http://poceniposavje.si. Brez tega nakup na tej spletni strani ni mogoč. Uporabniški račun je obvezen zaradi preprostega dostopa do uporabnikovega seznama naročil, pregleda preteklih nakupov in urejanja nastavitev.